GENEL

risk

Yaşadığımız global krizler ve bu krizlerin içeride yarattığı riskler güvenlik ihtiyacını her geçen gün arttırmaktadır. Bu durum her seviyedeki şirket ve kurumu güvenlik ihtiyaçlarını tekrar gözden geçirmek ve bu alana yatırım yapmak zorunda bırakmaktadır.

Şirket ve kurumların güvenlik ihtiyaçları ancak Castle gibi profesyonel danışmanların yönlendirmeleri ile en optimum seviyede karşılanabilir.

Castle konusunda uzman personeli ile maliyet-fayda dengesini her zaman gözeterek müşteri odaklı güvenlik çözümlerini sizlere sunar. Bunu yaparken güvenliğin vazgeçilmez 5 (beş) elementini  (personel, eğitim, ekipman, prosedür, denetim) göz önünde tutarak hareket eder.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • Güvenlik Risk AnaliziRiskmeasurement
 • Proje Danışmanlığı
 • İhale Danışmanlığı
 • Montaj Danışmanlığı
 • Prosedür Danışmanlığı
 • Denetim Test ve Sınamalar
 • Kayıp Önleme Danışmanlığı
 • Yangın Danışmanlığı
 • Taşımacılık Takibi

Güvenlik Risk Analizi

 • Mevcut Durumun Tespiti
 • İhtiyaçların Tespiti
 • Buna Yönelik Risk Analiz Raporunun Oluşturulması
 • Tavsiye Raporunun, tespit edilen riskler çerçevesinde, risk analiz raporu kapsamında oluşturulması.

Proje Danışmanlığı

Onay alınan güvenlik sisteminin ya da talep edilen proje uygulaması kapsamında, çözüm önerileri ile kesinlik kazanmış elektronik güvenlik sisteminin, kat ve vaziyet planları üzerinde dağılımlarının yapılması, kullanılan ekipmanın hangi amaçla ve hangi risk çözümü için düşünüldüğünün raporlanması ve projenin ihale şartnamesine hazır hale getirilmesi, konusunda uzmanlaşmış ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

İhale Danışmanlığı

 • Talep edilen hizmet veya ekipmanların spesifik özelliklerinin şartnamede açıkça belirtilmesi;
 • İhale şartnamesinin hazırlanması,
 • Teklif veren firmaların, tekliflerinde yer alan kalemlerin detaylı incelenmesi,
 • Referanslarının araştırılması,
 • Aşırı düşük ya da yüksek teklif verenlere durumun anlatılması ve son tekliflerin alınması,
 • Kurumsal yeterlilikleri ve kapsamları aynı olan firmalarda eşitlik sağlandıktan sonra son kararın verilmesi adına müşteriye durumun raporlanması,
 • İhaleyi kazanan firma ile yapılacak olan sözleşmenin hazırlanması ve imzaya hazır hale getirilmesi çalışmalarıdır.

Montaj Danışmanlığı

Castle Danışmanları, değişik gün ve zamanlarda, lokasyonda yapılmakta olan çalışmaları denetim altına alacak ve,

İhale şartnamesinde yer alan ve sözleşmede mutabık kalınan ürünlerin monte edilip edilmediği,

Ürünlerin sözleşme kapsamında yer alan zamanda monte edilip edilmediği,

Yerleşim planında yer alan ekipmanların doğru nokta ve açılarda monte edilip edilmediği denetlenecektir.
Bu amaçla gerektiğinde toplantılar yapılacak ve montaj esnasında var ise sorun ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler üretilecektir.
Castle Danışmanı tarafından montaj bitiminde, her bir ekipman malzemenin bire-bir kontrol edilmesi ve olur raporu vermesi ile çalışma sona erecektir.

Müşteri, kalan bakiye ödemesini, Castle Danışmanı tarafından verilen olur raporunu almadan yapmayacaktır.

Prosedür

Castle Danışmanı, mevcut ya da oluşturulan güvenlik sistemine entegre olacak şekilde Güvenlik Prosedür Seti hazırlayacaktır.

Prosedür Seti Kapsamı;

Rutin Uygulama; müşteri lokasyonunda güvenlik personelinin yapması gereken işlerin detaylı olarak konu başlıkları ile belirtilmesidir. Her bir görev (örn. Ziyaretçi Uygulamaları) bir konu başlığı altında toplanacak ve detaylandırılacaktır.


Acil Durum Prosedürü;  kapsamlı güvenlik raporunda yer alan risklerin, alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanması ya da kurumun imajını zedeleyecek bir durumun gerçekleşmesi halinde güvenlik sisteminin, güvenlik personeli tarafından doğru ve zamanında kullanılması amacı ile detaylı açıklamalar, risk konu başlıklarının altında yer alacaktır.

Yararlı Bilgiler; Söz konusu prosedürün içerisinde, güvenlik personelinin özellikle bilmesi gereken yangın, ilkyardım, iletişim konularında bilgiler yer alacaktır.

Denetim Test ve Sınamalar

Denetim;

Güvenlik personeli, gündüz ve gece rutin olmayan zamanlarda Castle Danışmanı tarafından kendi metodlarımız ile önce uzaktan, hemen akabinde de yerinde ve her bir noktanın bire-bir dolaşılarak kontrolü sağlanacaktır.
Castle Danışmanı yapmış olduğu kontroller sırasında,  her bir denetim, bir eğitimdir ilkesi ile hareket edecek ve uygulama sırasında gördüğü hata ve aksaklıklarda personeli önce ikaz edecek, sonra uygulamanın olması gereken standardını öğretecektir.
Denetim raporu müşteriye detaylı olarak ulaştırılacaktır. Var ise tespit edilen aksaklık ya da eksiklik için gerektiğinde Castle Danışmanı görsel sunumunu da rapora ekleyecektir.

Drill
Castle tarafından eğitim almış güvenlik personeline, müşteri ile mutabık kalınan senaryo üzerinden sistem testi çalışması gerçekleştirilecektir.
Sistem testinin neticesi, tavsiyeler ile birlikte müşteriye ulaştırılacaktır.

Kayıp Önleme

Castle Danışmanları tarafından müşteri lokasyonlarında mevcut durum tespit çalışması yapılacaktır. Tespit çalışmasının hemen akabinde sunulacak olan raporda, tespit edilen aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler maliyet-fayda ilkesine bağlı kalınmak şartı ile bildirilecektir.

Tedbirin alınması ya da alınmaması halinde de Castle Danışmanları tarafından müşteriden alınan olur ile lokasyonda, iç ve dış testlerini yapacaktır.
İnceleme ve testler neticesinde, mevcut yapılanma ve işleyiş sisteminde, zarara neden olan unsurlar tespit edilecek ve müşteriye raporlanacaktır.

Yangın Danışmanlığı

Castle Yangın Danışmanı tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içersinde, olması gereken malzemenin niteliği  ve görevi detaylı olarak belirtilecektir.

Taşımacılık Takibi

Nakliye öncesinde alınması gereken tedbirler konusunda mutabık kalınan önlemlerin, Castle Danışmanı tarafından uzaktan ya da yakından izlenerek takip edilecek, seyir esnasında dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler konusunda prosedürün uygulanıp uygulanmadığı tespit edilecektir.

DESTEK HİZMETLERİMİZ

Tarama Çalışması / Debugging

Castle uzmanı tarafından söz konusu çalışmayı talep eden yöneticinin ofisi, ikametgahı ve aracını kapsayan birkaç günlük çalışmayı içermektedir.

Cam Filmi

Tüm cam alanlarda, yüzey üzerine uygulanan ve güvenilirliği uluslararası testlerle kanıtlanmış cam filmi uygulaması Castle montaj ekibi tarafından yapılmaktadır.

Ekipman Temini

Talep edilen malzemenin detaylarını alan Castle Danışmanı tarafından, müşteri ile mutabık kalınan malzemeler bizzat temin edilecek,  gerektiğinde montaja eşlik edilecektir.

Koruma Ekibi Temini

Castle Danışmanı, VIP’nin rutin çalışmasına uyum sağlayacak adaylar arasından kendine özgü yöntemlerle yapmış olduğu mülakat neticesinde koruma ekibini oluşturacaktır. Her bir ekibin gerekli tahkikat ve referans araştırması Castle tarafından yapılacaktır.