Tesis Yönetimi Çözümlerimiz

  • İş Merkezleri
  • Endüstriyel Tesisler
  • Residence ve Konutlar
  • Alışveriş Merkezleri

tesis yönetimi

Enerji ve zamanınızı işinize ve özel yaşantınıza ayırın, gerisini Elit Tesis Yönetimi profesyonellerine bırakın.

Elit Tesis Yönetimi, ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri tek elden sizin adınıza yönetir.

 

Teknolojinin takip edilmesi, verimliliğin arttırılması bizim uzmanlığımızdır. Sizlere, tesisinizin tüm fonksiyonları için en verimli ve uygulanabilir işletme bütçesini hazırlar, hizmet seviyelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi ile performansa dayalı bir yönetim modeli sunarız. Elit Tesis Yönetimi, hizmet kalitesi ve sürekliliği için size özel çözümler üretmekte; mülk yönetimi, varlık yönetimi, enerji yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, kalite performans yönetimi, alt yüklenici yönetimi, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında uzmanlaşmış merkez kadrosuyla tüm beklentilerinizi karşılayacak geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. 

Finansal planlama ve bütçeleme süreçlerini hızlı ve etkin bir şekilde yöneterek tesisinizi, stratejik vizyonuna uygun hedeflerine ulaştırıyoruz. Fatura ve aidatlarınızı sizin yerinize takip ediyor, güncel gerçekleşme raporlarıyla planlanan bütçeye ulaşmanızı kolaylaştırıyoruz. 

Tesisinizin yönetim planının yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanması, mevcut planlarınızın incelenmesi, gerekiyorsa revize edilmesi ile ilgili önerilerde bulunulması konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Olağan veya olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantılarının ön hazırlıklarını, gündem belirleme çalışmalarını, toplantının mevzuata uygun olarak yürütülmesi noktasındaki hazırlıkları sizler adına yapıyoruz.

Hukuki danışmanlık çözümlerimizle tesis yönetiminden kaynaklanan her türlü işlemin mevzuata uygun yürütülmesini temin ediyoruz. 

Resim4