Kalite Politikamızalanyaliahsap.com.tr-menumanager-General-kalite

 • Müşterilerimizin saygınlığına katkıda bulunmak,
 • Müşteri taleplerini süratle cevaplamak,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Hizmetimizde çevreci ürünler kullanmak,
 • Birimlerimizde kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamaktır. 

Çevre Politikamız

 • Kaliteden ve sosyal sorumluluktan ödün vermeyen, çağdaş anlayışıyla müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak müşterilerimiz tarafından aranılan, başarılı ve güvenilir bir kurum olmak.
 • Kirliliğin önlenmesi, iş güvenliği ve çevreyi de dikkate alarak çalışmak.
 • Uzman kadrosuyla müşteri memnuniyetini ödün vermeksizin yerine getirmeyi olmazsa olmaz saymak.
 • Takım ruhunu çalışanlarımıza benimsetmek,
 • Mevzuatlara ve yasalara uyarak sürekli iyileşmeyi sağlamak 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlara, tedarikçilere, ziyaretçilere ve halka uygun bilgiler sağlamak ve eğitimler düzenlemek.
 • Planlama ve karar vermede çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmek.
 • Çalışanların sağlığını iyileştirmek için koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak
 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek.
 • Tedarikçilere çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında gayretli olmalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapmak.
 • Problemleri çözmede ve performans geliştirmede ilgili otoritelerle işbirliği içinde olmak.
 • Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul etmek ve eksiksiz tüm birimlerde uyumunu sağlamak, bu anlamda sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamak.
 
 
kalite belgeleri